BARIŞ BİR İNSAN HAKKIDIR. SAVAŞA HAYIR.
Tarih: 3.03.2022| Okunma Sayısı: 275

Barış bir insan hakkıdır. SAVAŞA HAYIR.

Birleşmiş Milletler (BM) 1984 tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ve ilan ettiği Halkların Barış Hakkı Bildirisi ile halklar açısından dile getirmekteydi Barış Hakkı’nı. BM Genel Kurulu, 2016 yılında kabul ve ilan ettiği Barış Hakkı Bildirisi ile herkes açısından, her bir insan açısından daha bir somutlaştırdı. Barış hem bir dayanışma hakkıdır, kolektif bir haktır; hem de her bir insanın, bireyin insan hakkıdır.

Bir de savaş yasa ve gelenekleri var. Savaş Hukuku’nun en önemli/temel belgeleri olan Cenevre Sözleşmeleri (12 Ağustos 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmeleri ve protokolleri) var.

 Barış Hakkı’na dair iki belgeden, İlki

Halkların Barış Hakkı Bildirisi’dir. Halkların Barış Hakkı Bildirisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 39/11 sayılı, 12 Kasım 1984 tarihli kararıyla kabul edilmiştir. Bildiri ’ye göre halkların barış hakkı, devletlerin de barışı sağlama ve sürdürme, “kutsal” görevi vardır.

Bildiri, 4 maddedir. Şöyle: “Halkların barışçıl bir hayat sürdürmesinin sağlanmasının her bir devletin kutsal görevi olduğunu tanıyarak,

Gezegenimiz halklarının kutsal barış hakkına sahip olduklarını resmen ilan eder;

Halkların barış hakkının korunması ile bu hakkın uygulanmasını teşvik etmenin her bir devletin temel yükümlülüğü olduğunu resmen bildirir;

Halkların barış hakkını kullanmasının güvenceye alınması, devletlerin politikalarının başta nükleer savaş tehdidi olmak üzere savaş tehdidini bertaraf etmeye, uluslararası ilişkilerde güç kullanımından vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmazlıkları Birleşmiş Milletler Şartı’nı esas alarak barışçıl yollarla çözmeye yönlendirmesini gerektirdiğini vurgular;

Bütün devletleri ve uluslararası örgütleri, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerekli tedbirleri alarak halkların barış hakkını hayata geçirmeye destek olmak için ellerinden geleni yapmaya davet eder.

İkincisi İse; BM Genel Kurulu 71/189 sayılı, 19 Aralık 2016 tarihli kararıyla Barış Hakkı Bildiri ’sini kabul ve ilan etmiştir. 38/39 paragraflık çok uzun-barış hakkının değeri ile tüm diğer insan hak ve özgürlükleriyle ilişkisini, bütünselliğini temellendiren- bir girişten sonra 5 maddelik kısa bir metindir. Şöyle: Madde 1-Herkesin barıştan yararlanma hakkı vardır ki bu şekilde bütün insan hakları savunulabilir ve korunabilir, gelişme eksiksiz bir şekilde hayata geçirilebilir.

Madde 2-Devletlerin eşitliğe ve ayrımcılık yapmamaya, adalete ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri, hayata geçirmeleri ve teşvik etmeleri; korku ve yokluktan azade (şekilde yaşamayı)  toplumlar içinde ve arasında barış inşası yolu olarak güvence altına almaları gerekmektedir.

Madde 3-Devletler ve başta Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı [UNESCO] olmak üzere Birleşmiş Milletler ve özel ajansların işbu Bildirge’yi hayata geçirmek üzere uygun sürdürülebilir önlemleri alması gerekmektedir. Uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel örgütler ile sivil toplum işbu Bildirge’yi desteklemeye ve hayata geçirilmesine yardımcı olmaya teşvik edilmektedir.

Madde 4-Uluslararası ve ulusal barış eğitimi kurumları, bütün insanlar arasında hoşgörü, diyalog, iş birliği ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi için teşvik edilmelidir. Bu amaçla Barış Üniversitesi; öğretim, araştırma, lisansüstü eğitim ve bilginin yayılması için çalışarak barış için eğitime yönelik büyük evrensel göreve katkıda bulunmalıdır.

Madde 5-İşbu Bildirge ’deki hiçbir husus Birleşmiş Milletlerin amaçları ve ilkelerine aykırı olarak yorumlanmamalıdır. İşbu Bildirge’ ye dâhil olan hükümlerin Rusya Ukrayna’ya karşı işgal harekâtına başladı. Savaş var.

Sözün Özü Savaşa, işgale karşı çıkmak lazım. İlkesel olarak karşı çıkmak lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun karşı çıkmak lazım.  Birleşmiş Milletler Şartı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve devletler tarafından onaylanan ilgili uluslararası ve bölgesel araçlar doğrultusunda anlaşılması gerekmektedir.” Barış hem bir dayanışma hakkıdır, kolektif bir haktır; hem de her bir insanın, olmazsa olmaz yaşam hakkını savunan insan hakkıdır.

DERSİM BAROSU YÖNETİM KURULU

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Kasım 2022><<
Kasım 2022
 PSÇPCCP
4531123456
4678910111213
4714151617181920
4821222324252627
492829301234
50567891011

29.11.2022
AV. FATMA KALSEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.