AVUKATLIK KİMLİK KARTI
Tarih: 23.11.2016| Okunma Sayısı: 5017

Kabul Tarihi :Y.K./23.10.2010/2010-1073 AVUKAT KİMLİK KARTI ve BAROKART ÜRETİM VE UYGULAMA YÖNERGESİ 
AMAÇ Madde 1. Bu yönerge, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek olan Avukat Kimlik Belgesi ve BaroKart sistemine dahil akıllı kartların üretim, tahsis ve kullanım esaslarını belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.  
KAPSAM Madde 2.Bu yönerge, Avukat Kimlik Belgesi, Stajyer Avukat Kimlik belgeleri ile meslek mensuplarının çalışanları, Baro personeli, Barolar tarafından uygun görülen kişilere ve meslek mensuplarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere verilecek BaroKart sistemine dahil akıllı kartlar ve kimliklerin üretim, tahsis ve kullanım esaslarını düzenler.  
DAYANAK Madde3.1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 9.maddesi ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 13.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. AVUKAT KİMLİK KARTI Madde 4.Avukat Kimlik Kartı Türkiye Barolar Birliği tarafından, aşağıda kabul edilen tasarıma göre basılır.  Madde 5.Tasarım  
Madde 6.Baro levhasına kayıtlı, Türkiye Barolar Birliğinde sicil kaydı olan avukata 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9.maddesi uyarınca Avukat Kimlik Belgesi yukarıda belirlenen tasarım ile Temaslı smart çip, temassız smart çip ve hi-co manyetik şerit barındıran üzerinde Türkiye Barolar Birliği tarafından onaylanmış Hologram ve diğer görsel güvenlik araçları bulunan dual Interface Akıllı karta basılarak verilir.  
STAJYER AVUKAT KİMLİK KARTI  
Madde 7.BaroKart sistemine dahil olacak olan Stajyer Avukat Kimlik Belgesi talep eden Baro’ya Türkiye Barolar Birliği tarafından, aşağıda kabul edilen tasarıma göre akıllı kart üzerine basılır.   
Madde 8.Tasarım    
Madde 9.Yukarıda belirlenen tasarım ile Temaslı smart çip, temassız smart çip ve hi-co manyetik şerit barındıran dual Interface BaroKart sistemine dahil akıllı karta Türkiye Barolar Birliği tarafından basılarak Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 26.maddesi uyarınca düzenlenen  Stajyer Avukat Kimlik Belgesi, staj listesine yazılan Stajyer Avukata Barosunca verilir.       
BAROKART Madde 10.BaroKart’lar tiplerine göre Türkiye Barolar Birliği tarafından, aşağıda kabul edilen tasarımlara göre üretilir.   
Madde 11.Tasarım    
Madde 12. Yukarıda belirlenen tasarım ile Temaslı smart çip, temassız smart çip ve hi-co manyetik şerit barındıran dual Interface BaroKart sistemine dahil akıllı karta Türkiye Barolar Birliği tarafından talep eden Baronun logosu ve Ünvanı basılarak verilir.    
BAROKART TİPLERİ VE VERİLME KOŞULLARI Madde 13. BaroKart aşağıdaki tiplerde ve özelliklerde Türkiye Barolar Birliği tarafından temin edilir. BARO ayrıca bir kart ile BAROKART sistemine entegre olamaz. Sadece Türkiye Barolar Birliği, BAROKART markalı ve özellikli kartların üretim hakkına sahiptir.  Başvuru Madde 14. Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart başvuruları Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen güvenliği sağlanan web tabanlı uygulama üzerinden on-line olarak gerçekleştirilir. Uygulamada kart tiplerine göre zorunlu olarak istenen bilgiler, başvuru sahibi ya da görevli baro personeli tarafından doldurulur. Madde 15. Kart üretimi için BARO başvuruları onaylar ve kartlar üretilerek tercih edilen teslimat şekli ile gönderilir.  Kartın Teslimi Madde 16. Avukat ve Stajyer Avukat Kimlik Belgeleri ve diğer BaroKart tipleri başvuru sahibinin tercihine göre ilgili BARO’ya gönderilerek baro tarafından “Teslim Formu” doldurularak imza karşılığı kart hamiline teslim edilir ya ada başvuru sahibinin ücretini ödemesi koşulu ile Kimlik Tespiti yapacak kurye ile adresine teslim edilebilir. (Değişiklik Y.K./23.05.2011/2011-598) Ücretler ve Ödeme Madde 17. Avukat Kimlik Kartı, Stajyer Avukat Kimlik Kartı ve Barokart tipleri için Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun belirlediği bedel üzerinden Kart ücreti barolardan alınır. Baro, bu ücret üzerine kendi yönetim kurulu tarafından verilen kararla ek hizmet ücreti ekleyerek satış yapabilir. Kartın Geçerlilik Süresi  Madde 18. Avukat kimlik kartı, stajyer avukat kimlik kartı ve avukat katiplerine verilecek kart hariç her türlü kimlik ve akıllı kart 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Avukat stajyerlerine verilecek stajyer avukat kimlik kartlarının süresi, staj süresi ile sınırlıdır. Avukat katiplerine verilecek baro kart sistemine dahil akıllı kartlar ise 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Avukat katibinin bir yılın bitiminden sonra görevi devam ediyor ise kimlik kartları TBB tarafından vize uygulanmak suretiyle ve bir yıl süreyle uzatılabilir. Bu süreler TBB Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.  (Değişiklik Y.K./26.11.2011/2011-1247) (Değişiklik Y.K./24.10.2013/2013-1161)  (Değişiklik Y.K./13.07.2016/2016-1143)    
  
Kart Tiplerine Göre Yetkilendirme Madde 19. Avukat Kimlik Belgesi, Stajyer Avukat Kimlik Belgesi ve BaroKart’lar aşağıdaki yetkiler ile verilecektir. 
Kart Tipi Adliye Kartlı Geçiş Sistemi 
Kredi Yükleme Ödeme 
Hizmet Alanı Giriş 
Sosyal Tesislerde İndirim 
Sıramatik  Dış Sistem İşlemleri 
Avukat AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK Stajyer Avukat AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK Personel Kart AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK KAPALI AÇIK Katip Kart KAPALI AÇIK AÇIK AÇIK KAPALI AÇIK Misafir Kart KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK Memur Kart AÇIK AÇIK AÇIK KAPALI KAPALI AÇIK HS Kart AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK Aile Kart KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK  
SİSTEM İŞLEYİŞİ  
Kredi Yükleme İşlemleri Madde 20.BaroKart’a kredi, BARO tarafından Nakit, Kredi Kartı ve Sanal POS ile internet üzerinden yüklenebilecektir. Yüklenen Kredi sistemde BARO’nun tahsil ettiği toplam BaroKart Parası olarak değerlendirilecektir.  BaroKart hamili her baroda kredi yükleme işlemi yapabilecektir.  
Harcama İşlemi Madde 21.BaroKart üzerinden harcama işlemi, BARO tarafından BAROKART uyumlu POS Ödeme Noktası ile yapılacaktır. BARO’nun POS Ödeme noktalarında yapılan harcama işlemi iade edilen BaroKart Parası olarak değerlendirilecektir. BaroKart hamili her baroda harcama işlemi yapabilecektir.  
Kapı - Kartlı Geçiş Sistemleri Madde 22.BaroKart ile uyumlu Turnike Sistemlerinden geçiş yetkisine sahip kart ile geçiş işlemine izin verilecektir. Turnike Sistemleri LCD ekran ile donatılmış olacak ve geçiş sırasında kart hamilinin resmini geçiş sırasında kolluk kuvvetlerinin görebileceği şekilde gösterecektir.   
Sıramatik Sistemleri Madde 23.BaroKart ile uyumlu Sıramatik Sistemlerinden öncelikli sıra alınabilecektir.   
Hizmet Alanları – Kartlı Geçiş Sistemleri Madde24.BaroKart ile uyumlu kapı kontrol ünitelerinden kart hamilinin yetkileri ile geçiş yapılabilecektir. Geçiş kayıtları ile ilgili her Baro rapor alabilecek, yetkilendirme yapabilecektir.  
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kayıtların Güvenli olarak Tutulması 
Madde 25.BaroKart Sistemi ile ilgili bütün kayıtlar (Ödeme / Yükleme / İndirim /Dış Sistem Entegrasyonları / Terminal / Kart Bilgileri / Geçiş Sistemleri Kayıtları) BİRLİK Bünyesinde kurulu ve yüksek güvenlikli alanda, Bilgi güvenliği esas alınarak hazırlanan sistemler bünyesinde tutulacaktır.  
Gelir Paylaşımının Sağlanması Madde 26.Dış Sistemler ile entegrasyonlar Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır. Madde 27.BaroKart’ın yapılan sözleşmeler doğrultusunda dış sistem entegrasyonları üzerinde elde ettiği gelirler, Türkiye Barolar Birliği’nin sistemi işletmek için gerekli masraflar için öngöreceği komisyonu düşmesinin ardından, BAROLAR arasında dış entarasyonu bahse konu Baro’ya bağlı Avukatların kullanım oranına göre paylaştırılacaktır. Bu paylaşım, koşulları TBB Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallar doğrultusunda uygulanacak ve barolara ödemeleri her üç ayda bir Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır.  
BAROLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Başvuru Madde 28. BARO personeli başvuru sırasında alınan belgeleri sisteme tarayarak yükleyecektir.  Madde 29.Başvuru sırasında ücretler, internet üzerinden kredi kartı ile ödenmemiş ise Baro tarafından tahsil edilecektir. Teslimatı Madde 30.  Türkiye Barolar Birliği tarafından Baroya gönderilen Kimlik Belgeleri, yüz yüze kimlik tespiti yapılarak bizzat kimlik sahibine imza karşılığında teslim edilecektir.  
İHTİLAFLAR Madde 31.Muhasebe kayıtlarında olabilecek ihtilaflar, Türkiye Barolar Birliği kayıtları esas alınarak çözülür.  
İTİRAZLAR VE GİDERİLMESİ Arızalı Kart İtirazları Madde 32.BAROKART üretimi Kalite Kontrol Standartları çerçevesinde yapılmasına karşın, her teknoloji ürününde de olabileceği gibi Kullanıcı hatası olmadan bozulma ya da üretimden kaynaklanan hatalara karşı garantili olacaktır. Madde 33.Bu yönerge kapsamında basılan akıllı kartların garanti süresi 2 (iki) yıldır. Madde 34.Kullanıcı hatası tespiti Türkiye Barolar Birliği tarafından üreticiye yaptırılacak ve Arızalı olduğu beyan edilen her kart için ayrıntılı bir rapor hazırlattırılacaktır. Garanti Kapsamına giren kartlar ücretsiz olarak yeniden üretilecek ve BARO’ya ulaştırılacaktır. Garanti kapsamı dışında 
arıza tespit edilen kartlar için İmha süreci başlatılacak ve Ücreti karşılığı yeniden basıma gönderilecektir. İşlem İtirazları Madde 35.İşlem itirazları, Türkiye Barolar Birliği’ne yada kartın bağlı bulunduğu Baro’ya yapılabilecektir. Ek.3 de bulunan İşlem İtiraz Formu doldurularak, yada BaroKart On-Line İşlem Merkezinde bulunan İşlem İtiraz formu doldurularak İşlem itirazı yapılabilecektir.  Madde 36.İşlem itirazları ile ilgili inceleme Türkiye Barolar Birliği tarafından teknik olarak yapılacak, teknik bir sorun bulunmaz ise işlemin yapıldığı POS noktasında inceleme başlatılacaktır. Tespit edilen duruma göre İşlem iptali yada gerekli açıklama kullanıcıya verilecektir. Geçici Madde 1. Halen kullanımda olan süresi dolmamış avukat kimlik kartları geçerlilik tarihleri sonunda ücretli ve süresiz yenilenir. (Y.K./13.07.2016/2016-1143) YÜRÜRLÜLÜK Madde 37.Bu yönerge, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı tarihi olan 23/10/2010 tarihinde yürürlüğe girer.  
YÜRÜTME Madde 38.Bu yönerge hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

22.06.2024
AV. FATMA KALSEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.