DERSİM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU 2023 YILI ŞİDDET RAPORU

 

 

 

DERSİM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

2023 YILI ŞİDDET RAPORU

 

Baromuz Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu; sözlü, psikolojik, fiziksel ve bilhassa cinsel şiddete uğramış kadın ve çocuklardan Baromuza gelen başvuruların yargıya taşınması, yargıya taşınan hadiselerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takip edilmesi hususunda gönüllülük esaslı görev üstlenmektedir.

 

Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuz, ilimizde yaşanan her türlü şiddet olayının mağdurlarının haklarını korumak üzere büyük bir titizlikle çalışmakta ve suçların önlenmesi için hukuki tedbirler alınmasını sağlamaya gayret göstermektedir.

 

Komisyonumuz, ilimizde kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve yaşam hakkınn korunmasnı sağlamak ve bu konuda kamuoyunun farkındalığının sağlanmasına yönelik olmak üzere daha önceki yıllarda olduğu gibi geçtiğimiz yıl adli makamlara ve Baromuza yansıyan şiddet olaylarına dair istatistiki verilerin kamuoyuyla paylaşılmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır.  Bu kapsamda,

ilimiz merkezi ve 5 ilçesinde 2023 yılı içerisinde ceza mahkemelerine yansıyan davalara ilişkin veriler aşağıdaki gibidir. 

 

I-VERİLER

* 2023 yılı içerisinde il genelinde hakaret suçu kapsamında 56 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 2 tanesi Nazımiye’de, 5 tanesi Mazgirt’te, 36 tanesi Merkez’de, 4 tanesi Pülümür’de, 9 tanesi Hozat’ta açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır.

 

* 2023 yılı içerisinde il genelinde tehdit suçu kapsamında 50 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 3 tanesi Nazımiye’de, 8 tanesi Mazgirt’te, 34 tanesi Merkez’de, 5 tanesi Hozat’ta açılmıştır. 50 adet tehdit dosyasında 54 mağdur kadın taraf olmuştur.

 

* 2023 yılı içerisinde il genelinde yaralama suçu kapsamında 38 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 10 tanesi Nazımiye’de, 13 tanesi Mazgirt’te, 5 tanesi Merkez’de,1 tanesi Pülümür’de, 6 tanesi Hozat’ta, 3 tanesi Pertek’te açılmıştır. Mağdurların tümünün cinsiyeti kadındır.

 

* 2023 yılı içerisinde Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma / Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak/ Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayınları yaymak  suçlarından toplam 9 adet dava dosyası açılmıştır. Dava dosyalarının 8 tanesi Merkez’de, 1 tanesi Hozat’ta açılmıştır. 9 adet dosyanın mağdurlarından 4 tanesi kadın çocuğu 5 tanesi çocuktur.

 

 

* Mağdurların en büyüğü 76 yaşındayken en küçüğü 9 yaşındadır.

 

* Sanıkların en büyüğü 70 yaşındayken en küçüğü 15 yaşındadır.

 

* Sanıkların eğitim durumu ilk okul mezunundan lisans mezununa varan bir yelpazede değişkenlik göstermektedir.

 

* Mağdurların eğitim durumu ilk okul mezunundan yüksek lisans mezununa varan bir yelpazede değişkenlik göstermektedir. Hakaret, tehdit ve yaralama suçu mağdurları ağırlıklı olarak ev hanımı; cinsel istismar mağdurları ise öğrencidir.

 

* Tüm dosyaların 119’u karara çıkmışken 55’i ise derdesttir.

 

 

II-DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

 

Tunceli ili Merkez Adliye’si ve Pertek, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt Adliyelerine yansıyan dava dosyalarından gizlilik esas alınarak elde edilen verilere göre 2023 yılı içerisinde 174 adet dava dosyası açıldığı görülmektedir. Baromuz Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından takip edilen dosyalara ilişkin 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin kamuoyuna açıkladığımız raporlar, Komisyon’a başvuran mağdurların taraf olduğu dosyalar ile sınırlı iken 2023 yılına ilişkin daha geniş veri elde etme imkanımız olmuştur.

 

Elde edilen verilere göre, il genelinde ceza mahkemelerine intikal eden, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddete ilişkin dava dosyalardan çok sınırlı bir bölümünde Baromuz Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu’na başvuru yapıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, kentimizde yaşayan, cinsel dokunulmazlığı ve yaşam hakları ihlal edilen tüm kadınlar ve çocuklar ile kamuoyuna verileri paylaştığımız raporumuz vesilesiyle yalnız olmadıklarını ve Komisyonumuzun bundan sonra da başvuru alarak süreci takip etmeye ve sonuçlandırmaya gayret edeceğini bildirmek istiyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının aksamasına, şiddetle mücadeleye ilişkin yasal alanın daraltılmasına rağmen kadınlar ve çocuklar ile beraber mücadele etmekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının devamında Anayasa ve Medeni Kanun’da kadınları ve çocukları şiddetten koruyacak, eşitliği sağlayacak kazanılmış hakların geriletilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, yukarıdaki veriler nüfus yoğunluğunun düşük olduğu ilimizde bile şiddet vakalarının çokluğu göz önüne alındığında vahamet göstermektedir. Bu vesileyle kadınları ve çocukların şiddetten koruyacak yasal düzenlemelerin arttırılmasının ve mevcut mevzuatın titizlikle uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Kazanılmış yasal hakların geriletilmemesi için gerekli mücadelen geri durmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

 

 

 DERSİM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU