BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

DERSİM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU 2021-2022 ŞİDDET RAPORU

Dersim Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak; ilimiz merkezi ve ilçelerinde yaşanan ve İstanbul Sözleşmesi’nde tanımlanmış her tür şiddete yönelik olarak başvurular alarak mağdurlara hukuki yardım sağlamaktayız. Bu kapsamda, Baromuz bünyesindeki komisyonumuza 2021 ve 2022 yıllarında da çok sayıda başvuru yapılmıştır.  Komisyon olarak sözlü, psikolojik, fiziksel ve bilhassa cinsel şiddete uğramış kadın ve çocuklardan gelen başvurular üzerine, iki yıl boyunca gelen başvuruların yargıya taşınması, yargıya taşınan hadiselerin soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takip edilmesi hususunda gönüllülük esaslı görev üstlendik. Bu anlamda başvurularımızın gizliliğini esas alarak 2021 ve 2022 yıllarına ait başvurulara ilişkin istatistik verileri meslektaşlarımızın, kadın örgütlerinin ve tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak, ilimizde yaşanan her türlü şiddet olayına ilişkin yakından temas ederek mağdur haklarını korumak üzere büyük bir titizlikle çalışıyor ve suçların önlenmesi için hukuki tedbirler almaya gayret gösteriyoruz. Uzun yıllardır bu alanda çalışanlar olarak geçmiş yılların verilerine de baktığımızda, cinsel suçlarda bir artış olduğu ve suç tipinin de genişlediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yine mağdur çocukların yaş aralığına baktığımızda da başvurucu mağdur çocuk yaşının düştüğünü, suça sürüklenen çocuk/sanık sayısının arttığını görmekteyiz. Sanıkların her eğitim durumundan kişilerden oluştuğu bu tabloda, mağdurların büyük oranda savunmasız kişilerden oluştuğu gözlemlenebilmektedir. Suçların ise 2 dosya dışında, mağdurların yakın çevrelerinde bulunan kişiler tarafından işlendiği açığa çıkmıştır.

Kentimizde yaşayan, cinsel dokunulmazlığı ve yaşam hakları ihlal edilen tüm kadınlar ve çocuklar ile velilerine 25 Kasım vesilesi ile istatistiki verilerimizi paylaştığımızı, raporumuz vesilesiyle de yalnız olmadıklarını ve komisyonumuzun bundan sonra da başvuru alarak takip etmeye ve sonuçlandırmaya gayret edeceğini bildirmek istiyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının aksamasına, şiddetle mücadeleye ilişkin yasal alanın daraltılmasına rağmen kadınlar ve çocuklar ile bizler mücadele etmekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Umarız ki 2023 yılı, kentimizde kadınların ve çocukların cinsel dokunulmazlığına ve yaşam haklarına yönelik saldırıların ortadan kalkacağı ve şiddetle mücadeleyi engelleyecek politikaların üretileceği bir yıl olur.

 DERSİM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU