Baromuzun 12.Olağan Genel Kurulu Sonrası Başkan seçilen Av. Fatma KALSEN mazbatayı teslim almıştır