EVRENSEL GAZETESİ BASIN AÇIKLAMASI

               Basına Ve Kamuoyuna

Basın İlan Kurumu AYM kararlarına uymalıdır

Evrensel Gazetesi’nin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı Basın İlan Kurumu’nun (BİK) eliyle iptal edildi. Bu karar başta Anayasa’ya, Basın Kanunu’na, 195 sayılı Kanuna ve buna bağlı çıkartılan normlar hiyerarşisine aykırıdır. Yakın zamanda, Anayasa Mahkemesi; Evrensel, Bir Gün, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin BİK'in ilan kesme cezalarına dair verdiği ihlal kararının gerekçelerinde basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini, bunun yapısal sorunlardan kaynaklandığını ve bunun için Meclis’e bilgi verilmesine hükmetmişti. Basın İlan Kurumu kendisini AYM’ nin üzerinde tutmaya çalışmaktadır. Evrensel Gazetesi bugüne kadar; işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların ve elbette savunmanın gazetesi olmuş, gücünü de buralardan almıştır. Biz Dersim Barosu Yönetim Kurulu olarak BİK’i, bu hukuksuzluktan vazgeçmeye ve Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymaya, basın özgürlüğünü ihlal etmemeye davet ediyoruz.  Kamuoyunu da Evrensel ile dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz." denildi.

Dersim Barosu Yönetim Kurulu