NAZMİYE KAYMAKAMI HAKKINDA DERHAL CEZAİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI TALEP ETMEKTEYİZ!

Nazmiye Kaymakamı hakkında Derhal cezai ve idari soruşturma başlatılmasını talep etmekteyiz!
Düzgün Baba Cemevi yönetimi tarafından Nazimiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın çeşitli idari ve mali para cezalarıyla ve yollarının açılmaması sebebiyle Düzgün Baba Cemevi faaliyetlerini engellemeye çalıştığına dair kamuoyuna bir açıklama yapılmıştı. 
Açıklama sonrası Nazımiye Kaymakamı Düzgün Baba Cemevi'ne silahlı kişilerle gitmiş sosyal medya üzerinden fotoğraf çekerek; ’devletin gücünü size göstereceğim, göreceksiniz’ ’diye tehditler savurmuştur. Sadece cemevinin değil; Camiinin, kilisenin ya da başka bir inanç merkezinin herhangi bir yerinde yapılan bu tür davranışı aynı şekilde en hafifiyle hoş görmememizi kimse beklememelidir.
Dersim Barosu olarak "Felsefesi eşitlik, cevheri mertlik, hazinesi bilgi ve meyvesi sevgi" olan Aleviliğin: Dersimde  en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Düzgün Baba Ziyaretgâhına karşı Nazimiye Kaymakamı'nın davranışı Cemevlerinin inanç merkezi görülmediği ve tüm inanç merkezlerinin eşit statüde tutulmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir.
Bu davranışla Kaymakam Anayasa 2. maddesindeki laik hukuk devleti ilkesini ve 10. maddesindeki eşitlik ilkesini 24.maddesindeki dinî ve inanç hürriyetini 25.maddesindeki düşünce ve kanaat hürriyetini yok saydığı açıktır. 
Kaymakamın yaptığı paylaşım açıkça tehdit suçudur. İlgililerden Anayasa maddeleri ve kanunları hiçe sayan Kaymakam hakkında derhal cezai ve idari soruşturma başlatılmasını talep etmekteyiz.
Cemevleri yasal statüye kavuşturulmadığı ve ticarethane statüsünde görüldüğü için Elektirik faturaları gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. 
Düzgün Baba Cemevinin kendi imkânlarıyla aldığı Sobaya, tereyağına, seçtiği divan başkanına, öğrencilere verdiği burslara kadar, ‘dernekler yasası’ gerekçe gösterilerek, binlerce lira para cezası verilmesini kabul etmiyoruz. Yetkililer inanç kurumlarının kendi kendine yetmesi ve ihtiyaçlarını karşılamasında denetiminde eşitlik ve laiklik maddesine uygun davranmalıdır.
Herkes, düşünce ve kanaatlerinde özgürdür Ancak devlet değildir. 
Düzgün Baba Cemevinin düşünce kanaatini açıklamaya karşı geliştirilen bu tutumu bir hakkın kullanılmasına müdahale olarak da görüyoruz. 
Alevi inanç ve felsefesinin eşitlikçi; barış içinde birlikte yaşamın toplanma yerleri olan cemevlerine Derhal Yasal Bir Statüye Kavuşturulmalıdır!
Sonuç olarak; cemevleri yasal statüye kavuşturulmadan, hükümet ve temsilcileri tarafından Aleviliğe dair söylenen her söz lafügüzaftır. Cemevleri derhal yasal bir statüye kavuşturulmalıdır! Bütün inanç ve inanç merkezlerine paydaşlarıyla görüşerek eşit mesafe de durma ve eşit statü verilmelidir.
Bilinmelidir ki, en büyük güç halkın ve onun oluşturduğu kurumların gücüdür. Baro olarak bizler her zaman her yerde üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü ve halkımızın haklı taleplerinin takipçisi olacağız! 
DERSİM BAROSU YK.