MUNZUR VADİSİ'NİN JEOPARK POTANSİYELİ VE JEOTURİZM ÇALIŞTAYI