CMK TARİFESİ
Tarih: 23.11.2016 | Okunma Sayısı: 4044
31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:
 
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2016 YILI TARİFESİ 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 214 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 331 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
d) Çocuk mahkemeleri;
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 364 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 364 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri;
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 656 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 736 TL, ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/ 2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
      

ETKİNLİK TAKVİMİ

25.07.2024
AV. FATMA KALSEN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.