05.05.2011 tarihinde Baromuz çalışanlarının sendika sözleşme yemeği
05.05.2011 tarihinde Baromuz çalışanlarının sendika sözleşme yemeği