BAROMUZDA UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ
 
Türkiye Barolar Birliği tarafından Baromuzda gerçekleştirilen Uzlaştırmacı Eğitimi programı Sayın Yavuz ERÇİL eşliğinde devam etmektedir.