BAROMUZDA UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ
 
 
Türkiye Barolar Birliği tarafından Baromuzda gerçekleştirilen Uzlaştırmacı Eğitimi programı Sayın Ferda ESER eşliğinde devam etmektedir.