BAROMUZDA UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞLAMIŞTIR
 
 
Türkiye Barolar Birliği tarafından Baromuzda gerçekleştirilen Uzlaştırma Eğitimi programı Prof. Dr. Ünsal SIĞRI eşliğinde başladı.