BAROMUZDAN FESTİVALİN YASAKLANMASINA TEPKİ
 
 
 
 
 
 
 

BAROMUZDAN FESTİVALİN YASAKLANMASINA TEPKİ

 

Tunceli Barosu Yönetim Kurulu 17. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin yapılmasının Valilikçe uygun görülmemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

 

Baro açıklamasında, festivalin Tunceli Valiliği’nce,2935 sayılı OHAL Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterilerek uygun görülmediği hatırlatılarak, “Uygun görmeme kararı ulusal ve uluslararası normlar kapsamında milletlerarası yükümlülüklere, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırıdır.

 

Ortada hukuken haklı bir gerekçe olmadığı halde İfade Özgürlüğü, Toplantı Özgürlüğü gibi hakların OHAL süresince yasaklanması veya kullanılmalarının ağır şart ve yaptırımlara tabi tutulması hukuk devleti prensibine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hukuk devleti prensibinin olmazsa olmazı temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olmasıdır.

 

Nitekim Anayasa’nın 34. maddesinde; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinde, Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 21. maddesinde barışçıl toplanma ve gösteri hakkı temel hak olarak belirtilmiştir.

 

Anayasamızın 15. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. maddesi hükümlerine göre Olağanüstü HAL’de dahi temel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlamaların orantılı ve ölçülü olması gerekmektedir.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Aksoy / TÜRKİYE davası kararında Sözleşmede belirtilen hakların OHAL gerekçesiyle askıya alınmasında dahi “kesinlikle gerektiği ölçüde” şartının dışına çıkılmaması gerektiğini belirtmektedir.

 

Festivale ve Ülkemizin en nadide Milli Parkı’na adını veren Munzur insanlığın kültürel ve doğal mirasının en önemli öğelerindendir.

 

Birleşmiş Milletler Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’nın Korunmasına dair Sözleşme hükümleri uyarınca Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alması gereken Munzur’un korunarak gelecek kuşaklara aktarılması Anayasal bir yükümlülüktür.

 

Bu bakımdan yasaklama kararının geri alınarak başta Munzur Vadisi olmak üzere kültürel ve doğal kaynak değerlerinin korunması, kültürel ve doğal miras bakımından farkındalık üretilmesi; coğrafyanın tanıtılması v.s. maksatlı gerçekleştirilmek istenen Munzur Festivali’nin icrası için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır” denildi.

 

 
 
 
 

 

TUNCELİ BAROSU

 YÖNETİM KURULU