5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ

 

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü…

 

Avukatlık, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda “kamu hizmeti ve serbest meslek” olarak nitelendirildikten sonra “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” denilerek Avukatlığın yargı fonksiyonunun kurucu unsuru olduğu açıkça belirtilmiştir.

 

Gerek Avukatlık Kanunu’nda ve gerekse de Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları), Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı, BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri, Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı, 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri’nde Avukatların rolleri açıkça belirtilmiş olup bu kapsamda hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak avukatların görevidir.

 

Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma görevi ile teçhiz edilmiş avukatların mesleklerini ifa ederken büyük sorunlarla, engellerle ve hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldıkları da muhakkaktır.

 

Avukatlar görevlerini ifa ederken gerek ulusal ve gerekse de uluslararası mevzuattan kaynaklı tüm yetki ve haklarını sonuna kadar kullanamadıkları müddetçe etkin bir savunma ve yargı fonksiyonundan, hak arama özgürlüğünden dolayısıyla hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden söz edilemeyecektir.

 

Tüm menfi şartlara rağmen hak arama özgürlüğünün emektar savunucusu meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarız.

 

 

TUNCELİ BAROSU

YÖNETİM KURULU