BAROMUZDAN DAĞ KEÇİLERİNİN AVLANMASINA KARŞI BAŞVURU
 
 

BAROMUZDAN DAĞ KEÇİLERİNİN AVLANMASINA KARŞI BAŞVURU YAPILDI  

Tunceli İli’nde son dönemlerde Dağ Keçisi türlerine yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin arttığı gerek medyaya yansıyan haberlerden ve gerekse de yöre halkının anlatımlarından anlaşılmaktadır.

Avlanma faaliyetlerinin özellikle 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu hükümlerine tabi Munzur Vadisi’nde ve Pülümür Vadisi’nde karayolu kenarlarında kolayca yapıldığı bilinmektedir.

Bilindiği üzere Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Dağ Keçilerinin her türünün avlanması yasak olup aksi eylemler cezaî ve hukukî mesuliyete tabidir.

 Belirtmek gerekir ki Dağ Keçileri yöre mitolojisinde önemli yer tutan ve kutsiyet taşıyan canlılardır. Yöre mitolojisinde Dağ Keçileri’ne dair pek çok söylence bulunmaktadır. Dağ Keçileri yörede Alevilik açısından son derece önemli inanç alanları olan Ana Fatma ve Düzgün Baba’nın kutsiyet taşıyan canlıları olarak bilinir.

Dağ Keçileri’nin bir kısım türü Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesine |IUCN| göre Soyu Tehlikedeki Türler arasındadır.

Ülkemizin faunastik zenginliğinin, biyolojik çeşitliliğinin korunması mevzuatın amir hükümlerindendir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca koruma altında bulunan fauna türlerinin korunması için gerekli işlem ve eylemlerin icrası Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın görevi dahilindedir.

Buna mukabil yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi hususunda ciddi sorunlar mevcuttur. Şöyle ki Tunceli İli’nin genelinde yayılış gösteren Dağ Keçileri’ne yönelik avlanma faaliyeti gerek personel sayısının azlığı ve gerekse de personel azlığı sebebiyle denetimlerin yetersizliği sebebiyle büyük oranda engellenememektedir.

Yukarıda izah edilen sebeplerle Tunceli İli’nde Dağ Keçileri’ne yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi için gerekli işlem ve eylemlerin icrası bu kapsamda bilhassa Orman ve Su işleri Bakanlığı'na bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü'nün personel sayısının ihtiyaca yetecek düzeyde arttırılarak denetimlerin sıklaştırılması ve yasadışı avlanma faaliyeti hakkında farkındalık üretecek çalışmalar yapılması maksadıyla Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile Anayasa’nın 56. maddesi ve Çevre Kanunu’nun 1. , 3., 30. maddeleri hükümleri çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.

TUNCELİ BAROSU