DİSİPLİN KURULU

 
Av. Ceyhun DEMİR 
Disiplin Kurulu Başkanı   
 
 
Av. Cem Sayel TOPRAK
Disiplin Kurulu Katip Üye
Av. Doğukan  KUDAT
Disiplin Kurulu Üye