DENETLEME KURULU

 Av.  Nazik DİZDAROĞLU
 
 Av.  Oğuz DİLEK
 Av. Burak GÜR