DENETLEME KURULU
             
               Av.  Nazik DİZDAROĞLU
 
 
 Av. Cem Sayel TOPRAK
      Av. Anıl POLAT