ELAZIĞ BAROSUNUN BARO BAŞKANIMIZ HAKKINDAKİ BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

         Avukatlar, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında,insan hakları ihlallerinin önlenmesinde,demokrasinin ve hukuk devletinin yaşatılmasında, yargının vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Bu anlamda bir avukatın mesleki faaliyetleri sebebiyle, soyut iddia ve  varsayımlara dayalı olarak suçlanıp mahkum edilmesi, savunmaya yönelik bir göz dağıdır.                                                                                                                   

         Savunma mesleğini hakkı ile icra eden ve aynı zamanda Tunceli Barosu Başkanı olan  Av. Uğur Yeşiltepe hakkında, dönemin  Özel Yetkili Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay 9.Ceza dairesi tarafından olağanüstü bir hızla onaylanmıştır.Gerek kapatılacağını bilen  Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ceza verilmesi,gerekse  görev alanının değiştirileceğini bilen Yargıtay 9. Ceza dairesi tarafından, tarihinde görülmemiş bir hızla dosyanın kendilerine intikalinden itibaren iki gün içerisinde inceleme yapmadan cezayı onaylanması,dosyada yargılaması yapılarak mahkum ettirilen kişilere karşı açıkça bir ön yargı olduğunu göstermektedir.  Demokratik bir hukuk devletinde özellikle de bir Baro başkanına, soyut iddialar ile ceza verilmesi tam bir hukuk skandalıdır. Ayrıca anayasa ve uluslar arası sözleşmeler ile güvence altına alınan düşünce ve fikir özgürlüğüne de vurulan bir darbedir. 

        Bu nedenlerle, meslektaşımızın yapmış olduğu yasal başvuru sonucunda, bu hukuksuzluğun giderileceğine olan inancımızla birlikte,  baro başkanımızın yanında olduğumuzu ve sürecinde takipçisi olacağımızı kamu oyuna saygıyla sunarız. 23.01.2015

 

 

    ELAZIĞ BAROSU BAŞKANI 
              AV. ADNAN DEMİR