BASINA VE KAMUOYUNA

                                                              BASINA VE KAMUOYUNA

Dersim Barosu Yönetim Kurulu 01/01/2020 ve 21/01/2021 tarihlerinde CMK Avukat görevlendirilmelerinde Suç ,Yaş ve Cinsiyet gurupları bakımında il merkezi ve ilçeler bakımından  şöyledir;

Tunceli Merkez 488 Erkek 54 Kadın toplamda 542 merkezi takip eden Pertek ilçemizde  48 Erkek 4 Kadın Toplamda 52 Mazgirt İlçemizde  Erkek 52 Kadın 0 toplam 52, Ovacık ilçemizde 22 erkek 1 kadın toplam 23,Hozat ilçemizde 21 erkek 0 kadın toplam 21, Pülümür ilçemizde 16 erkek 1 kadın toplam 17, Çemişgezek ilçemizde 14 erkek 2 kadın toplam 16, Nazımiye ilçemizde 9 erkek 1 kadın  toplam 10 vakaya avukat görevlendirilmesi yapılmış olup bu görevlendirmelerin çoğu şüpheli sıfatıyla alınmış ifadeler olunup bazıları ise mağdur ifadesi avukat görevlendirmesidir.

Genel suç aralığı ise   25-60 yaş gurubunda 525 kişi 18-25 yaş gurubunda 98 kişi olup diğer suç-yaş aralıkları ise daha azdır.

Basına ve Kamuoyuna duyurulur.

                                                           DERSİM BAROSU YÖNETİM KURULU