BASINA VE KAMUOYUNA
 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

            28.12.2011 Tarihinde Şırnak-Uludere’ye bağlı Ortasu (Roboski) köyü yakınlarında TSK’nın düzenlediği ve ağır silahların ve yakıcı mühimmatın kullanıldığı hava saldırısı sonucu yaşları 12 ile 28 arasında olan 35 sivil insan yaşamını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı olay bölgede yaşayan herkes gibi bizleri de derinden üzmüş ve kaygılandırmıştır.

 

            ‘Yaşam Hakkı’nın en kutsal ve temel bir insan hakkı olduğu ulusal ve uluslar arası hukukta öteden beri kabul edilmiş ve demokratik ilke ve kurallarını, insan hak ve özgürlüklerini içselleştirmiş ve üstün kılmış ülkelerde özenle korunan hak olmasına karşın, ülkemizde yaşanan bu olay, yaşam hakkının korunması bir yana, bu hakka doğrudan bir saldırının gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

 

            Olayın yaşandığı bölgede, yöre insanlarının geçim kaynağı olan kaçakçılık işinin öteden beri yapıldığı ve kullanılan güzergahların güvenlik birimleri tarafından bilindiği, buna rağmen saldırıya maruz kalan gurubun uyarılmadığı, olaydan sağ kurtulan kişilerin beyanı ile ortaya çıkmıştır. Yapılan saldırının ‘operasyon kazası’ mı ya da başka bir ihmal ve kusur ile gerçekleşip, gerçekleşmediğinin bir an evvel soruşturulması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması, cezalandırılması gerekmektedir.

 

            35 Sivil insanın devletin silahlı kuvvetleri tarafından öldürüldüğü olayın hemen akabinde anlaşılmış olmasına karşın, cenazelerin olay yerinde bırakılması, cenazelerin köylüler tarafından toplanıp traktörlere doldurularak taşınması, insanlık onurunun hiçe sayılması ve insani değerlere vurulan ayrı bir darbe olarak görmek gerekir. Bu insanı olmayan yaklaşım yaşanan olayın dramatik boyutunu daha da arttırmıştır. Toplu katliam ve vahşeti andıran bu olayın en acı yanlarından biri de yaşları henüz 12 olan çocukların da bu olayda yaşamlarını kaybetmeleridir. Masum çocukların ve sivillerin hayatını kaybetmelerine neden olan bu saldırıyı hiçbir mazeretin haklı kılmayacağı açıktır.

 

            Hukuk örgütü olarak beklentimiz, daha fazla beklenmeksizin, hükümeti temsil eden yetkililerin, sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda yakınlarını kaybeden ailelerden özür dilemeleri, yine bu olayda kusur veya ihmalleri olan kişilerin görevden alınmaları ve haklarında gerekli soruşturmaların yapılarak cezalandırılmaları için gereğini yapmalarıdır.

           

                        Sivillere ve çocuklara yönelik yapılan bu saldırıyı kınıyor, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyoruz.

 

                                                                                                                                                                               TUNCELİ BAROSU